QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 100 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Huy hiệu +4
--Huy Hiệu--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
2

Khiên +4
--Vũ Khí Phụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
3

Dây Chuyền +4
--Dây Chuyền--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:6388%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
4

Nhẫn Quỷ +4
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
5

Ngũ Hành Lục +4
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
6

Sói Xanh +4
--Nón--

Hộ giáp:5450
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
7

Quỷ Sa Tăng +4
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
8

Đấu Thần  +4
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
9

Mặt Víp  +4
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
10

Ma Tinh +4
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
11

Kim Cang Giáp +4
--Áo--

Hộ giáp:5450
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
12

Cướp Biển +4
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
13

Sách Ma Quái +4
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:1289
Tăng máu:0%
Tấn công: 56666 (+135000)
Phòng ngự: 52000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 56666(+135000)
May mắn: 52000(+135000)

1Vĩnh viễn
14

Nhẫn Quỷ +4
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
15

Ngũ Hành Lục +4
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 84000 (+135000)
Phòng ngự: 84000 (+135000)
Nhanh nhẹn: 84000(+135000)
May mắn: 84000(+135000)

1Vĩnh viễn
16

Nhẫn Định Tình 2017 loại 4
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 5800 (+135000)
Phòng ngự: 5800 (+135000)
Nhanh nhẹn: 5800(+135000)
May mắn: 5800(+135000)

1Vĩnh viễn
17

Cánh hè +2
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3450 (+135000)
Phòng ngự: 3450 (+135000)
Nhanh nhẹn: 3450(+135000)
May mắn: 3450(+135000)

1Vĩnh viễn
18

Cánh hè New +2
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 4444 (+135000)
Phòng ngự: 4444 (+135000)
Nhanh nhẹn: 4444(+135000)
May mắn: 4444(+135000)

1Vĩnh viễn
19

Chó Sói
--Bong Bóng--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 650 (+135000)
Phòng ngự: 650 (+135000)
Nhanh nhẹn: 650(+135000)
May mắn: 650(+135000)

1Vĩnh viễn
20

SSát 15
--Đạo Cụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
21

Giáp 14
--Đạo Cụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
22

Địa Ngục Pháp Bảo 70 Sao
--Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
23

Vũ Khí Ma Quái +2
--Vũ Khí Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 57000 (+0)
Phòng ngự: 57000 (+0)
Nhanh nhẹn: 57000(+0)
May mắn: 57000(+0)

1Vĩnh viễn
24

Nón Ma Quái +2
--Nón Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 57000 (+0)
Phòng ngự: 57000 (+0)
Nhanh nhẹn: 57000(+0)
May mắn: 57000(+0)

1Vĩnh viễn
25

Áo Ma Quái +2
--Áo Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 57000 (+0)
Phòng ngự: 57000 (+0)
Nhanh nhẹn: 57000(+0)
May mắn: 57000(+0)

1Vĩnh viễn