QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 20 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Vật Định Tình EnhTher
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 1500 (+130000)
Phòng ngự: 1500 (+130000)
Nhanh nhẹn: 1500(+130000)
May mắn: 1500(+130000)

1Vĩnh viễn
2

Huy hiệu +2
--Huy Hiệu--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
3

Khiên +2
--Vũ Khí Phụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
4

Dây Chuyền +2
--Dây Chuyền--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:6188%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
5

Nhẫn Quỷ +2
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
6

Ngũ Hành Lục +2
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
7

Sói Xanh +2
--Nón--

Hộ giáp:5050
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
8

Quỷ Sa Tăng +2
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
9

Đấu Thần  +2
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
10

Mặt Víp  +2
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
11

Ma Tinh +2
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
12

Kim Cang Giáp +2
--Áo--

Hộ giáp:5050
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
13

Cướp Biển +2
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22000 (+130000)
Phòng ngự: 22000 (+130000)
Nhanh nhẹn: 22000(+130000)
May mắn: 22000(+130000)

1Vĩnh viễn
14

Sách Ma Quái +2
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:1081
Tăng máu:0%
Tấn công: 24666 (+130000)
Phòng ngự: 24666 (+130000)
Nhanh nhẹn: 24666(+130000)
May mắn: 24666(+130000)

1Vĩnh viễn