EVENT ĐUA TOP CẤP CƯỜNG HÓA MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Cấp Độ Hiện tại Cash Thưởng
1
 ☙𝓤𝒏𝒕𝙞𝒍 𝒀𝒐𝒖❧Cấp 3023/01/201910.000.000
2
 ☙𝓤𝒏𝒕𝙞𝒍 𝒀𝒐𝒖❧Cấp 3023/01/20199.000.000
3
 ❀alone✿Cấp 3023/01/20198.000.000
4
 ๖ۜᵸτۣ✔ᵉᵑᵘᶳCấp 3023/01/20197.000.000
5
 ๖ۜᵸτۣ✔ᵉᵑᵘᶳCấp 3023/01/20196.000.000
6
 ๖ۜᵸτۣ✔ᵉᵑᵘᶳCấp 3023/01/20195.000.000
7
 ➻❥linh❀yuumi✿Cấp 2923/01/20194.000.000
8
 ๖ۣCô๖ۣChủCấp 2923/01/20193.000.000
9
  ๖ۜᵸτ๖ۣۜĐỗღ๖ۣۜDuyღCấp 2923/01/20192.000.000
10
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 2823/01/20191.000.000