EVENT ĐUA TOP NẠP THẺ

(Thời gian từ: Hôm nay 1/5/2017 đến 24 giờ ngày 19/5/2017)
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Tổng Tiền Nạp Hiện tại Cash Thưởng
1
  £inhƒêxxx26/05/201710.000.000
2
 ๑Gunvàng๑D๑Cườngxxx26/05/20179.000.000
3
 ™➹๖ۣۜKɑ๖ۣۜTe➹xxx26/05/20178.000.000
4
 ↠Շᵲȕᴕռᶃ↟Ħàϰ↡サy↞xxx26/05/20177.000.000
5
 nam nguyetxxx26/05/20176.000.000
6
 3 mùa kcxxx26/05/20175.000.000
7
 ohtyrỹyxxx26/05/20174.000.000
8
 ๖ۣۜỈn๖ۣۜSúpxxx26/05/20173.000.000
9
 💕Gunvang ๑ Nhân Mómxxx26/05/20172.000.000
10
 ✤๖ۣۜKệBàÂýĐiE๖ۣۜM✤xxx26/05/20171.000.000