ĐUA TOP SHARE MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Số lần Hiện tại Cash Thưởng
1
 booboboxi325/05/201810.000.000
2
 lamlam27102003225/05/20189.000.000
3
 thanhldol125/05/20188.000.000
4
 nhoxxpro56xx125/05/20187.000.000
5
 nhoxxpro5xx125/05/20186.000.000
6
 lacthuy456125/05/20185.000.000