EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
tatsurai10 Trận15/10/2018100.000.000
2
??imC?nCóE?7 Trận15/10/201890.000.000
3
???Ong???4 Trận15/10/201880.000.000
4
songdongtunggiay3 Trận15/10/201870.000.000
5
???Linh???Xinh2 Trận15/10/201860.000.000
6
**taurus2 Trận15/10/201850.000.000
7
kh?chuaaaa2 Trận15/10/201840.000.000
8
**bietkobiet1 Trận15/10/201830.000.000
9
s*asdasda1 Trận15/10/201820.000.000
10
─mon─1 Trận15/10/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 *msmon 50 14/10/2018 100,000,000
2 ■O?li?e●2???? 41 14/10/2018 90,000,000
3 $odin 37 14/10/2018 80,000,000
4 té?j??h??uG? 26 14/10/2018 70,000,000
5 girlhot284 21 14/10/2018 60,000,000
6 ???Lan???Anh 20 14/10/2018 50,000,000
7 ╞???Nguyên 20 14/10/2018 40,000,000
8 ?????☆T?I??N?? 20 14/10/2018 30,000,000
9 ????εt 19 14/10/2018 20,000,000
10 ???Linh?Cute? 18 14/10/2018 10,000,000