EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
???Fairy????Tú????Còi2391 Trận16/11/2018100.000.000
2
???FAIRY????HíP?1398 Trận16/11/201890.000.000
3
????i???P?e??1??1105 Trận16/11/201880.000.000
4
???FAIRY????MINH???ANH?951 Trận16/11/201870.000.000
5
*odin623 Trận16/11/201860.000.000
6
???FAIRY????YêuEm?560 Trận16/11/201850.000.000
7
???FAIRY??Ong509 Trận16/11/201840.000.000
8
*msmon348 Trận16/11/201830.000.000
9
mrbao345 Trận16/11/201820.000.000
10
?????g5????212 Trận16/11/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ???FAIRY????YêuEm? 4615 11/11/2018 100,000,000
2 ???Fairy????Tú????Còi 3816 11/11/2018 90,000,000
3 ???FAIRY????HíP? 3740 11/11/2018 80,000,000
4 ???FAIRY????MINH???ANH? 3731 11/11/2018 70,000,000
5 ■O?li?e●2???? 1461 11/11/2018 60,000,000
6 *odin 969 11/11/2018 50,000,000
7 *msmon 668 11/11/2018 40,000,000
8 mrbao 635 11/11/2018 30,000,000
9 ミ★???★彡?Ong? 563 11/11/2018 20,000,000
10 ?????g5???? 531 11/11/2018 10,000,000